εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεων
εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεων
 
Η εταιρία SBK ΕΛΛΑΣ ιδρύθηκε το 1995. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε έντυπα και
αναλώσιμα χαρτικά.
Δύο είναι οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς της:
 
 
εταιρικά έντυπα
αναλώσιμα χαρτικά
μηχανογραφικά έντυπα
εταιρική ταυτότητα
φυλλάδια προσπέκτους ειδικά έντυπα
σφραγίδες
λογιστικά
έντυπα εστιατορίου
sous plat, sous verre
βιβλία
καρτέλλες
Μπλοκ σημειώσεων
 
 
Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στη διαρκή και μακρόχρονη σχέση με τον πελάτη. Η σχέση αυτή χτίζεται μέσα από την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που προχωρά πέρα από τις ανταγωνιστικές τιμές στη διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη, την ταχύτατη εξυπηρέτηση και ιδιαίτερα την αξιοπιστία.
 
www.optimedia.gr  
Αρχική Σελίδα Προσθήκη στα Αγαπημένα Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή σε Email