εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεων
εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεωνβιβλία
     
         
       
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΥΛΛΑ
ΣΥΣΚ.
ΤΙΜ/ΤΕΜ
240001 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 14Χ21 20 10 1,10
240002 ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 14Χ21 20 10 1,10
240003 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 25Χ35 100 10 6,30
240004 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 25Χ35 50 10 3,00
240005 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 21Χ30 100 10 6,10
240006 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 21Χ30 100 10 6,10
240007 ΦΥΛΛΑΔΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΡΙΓΕ 21Χ30 100 10 4,50
240008 ΦΥΛΛΑΔΕΣ ΜΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 21Χ30 100 10 7,60
240010 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΡΙΓΕ 17Χ25 100 10 3,90
240011 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΡΙΓΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 17Χ25 100 10 4,50
           
 
 
www.optimedia.gr  
Αρχική Σελίδα Προσθήκη στα Αγαπημένα Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή σε Email