εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεων
εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεων
 
εταιρική ταυτότητα
       
εταιρική ταυτότητα εταιρική ταυτότητα εταιρική ταυτότητα  
εταιρική ταυτότητα      
     
 

Η SBK προσφέρει εταιρικά έντυπα, φάκελλα, επιστολόχαρτα, cart visit με την φίρμα του πελάτη, διαφημιστικά μονόφυλλα, δίπτυχα, προσπέκτους, σφραγίδες και ότι άλλο περιλαμβάνεται στον όρο εταιρική ταυτότητα.

 
ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΦΙΡΜΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ
12 χ 17
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ
10
20
30
40
50
100
    1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
1Χ100 5.66 9,86 3,58 5,66 2,73 3,99 2,29 3,14 2,11 2,94 1,47
1,76
2Χ50 5.66 9,86 3,58 5,66 3,99 3,99 2,29 3,14 2,11 2,94 1,47
1,76
3Χ50 5,96 10,15 3,87 5,96 2,82 4,29 2,41 3,43 2,17 3,23 1,67
2,17
4Χ50 6,31 10,51 4,2 6,31 2,94 4,61 2,52 3,79 2,32 3,58 1,88
2,52

ΜΕΓΕΘΟΣ
14 χ 21
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
1Χ100 5,66 9,86 3,79 5,66 3,79 4,4 2,73 3,79 2,11 3,14 1,67
2,52
2Χ50 5,66 9,86 3,79 5,66 3,79 4,4 2,73 3,79 2,11 3,14 1,67
2,52
3Χ50 5,87 10,07 3,99 5,87 3,14 4,84 2,94 4,4 2,52 3,58 2,11
2,94
4Χ50 6,22 10,42 4,31 6,22 3,9 5,58 3,49 4,75 3,05 4,11 2,64
3,49

ΜΕΓΕΘΟΣ
17 χ 25
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
1Χ100 5,87 10,07 4,2 6,31 3,14 4,84 2,94 4,2 2,32 3,35 1,88 2,73
2Χ50 5,87 10,07 4,2 6,31 3,14 4,84 2,94 4,2 2,32 3,35 1,88 2,73
3Χ50 6,08 10,27 4,4 6,52 3,58 5,25 3,35 4,84 2,94 3,99 2,52 4,23
4Χ50 6,22 10,42 4,52 6,63 4,11 5,78 3,7 5,17 3,29 4,31 2,85 3,7

ΜΕΓΕΘΟΣ
20 χ 21
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
1Χ100 5,87 10,07 4,2 6,31 3,14 4,84 2,94 4,2 2,32
3,35
1,88
2,73
2Χ50 5,87 10,07 4,2 6,31 3,14 4,84 2,94 4,2 2,32
3,35
1,88
2,73
3Χ50 6,08 10,27 4,4 6,52 3,58 5,25 3,35 4,84 2,94
3,99
2,52
4,23
4Χ50 6,22 10,42 4,52 6,63 3,11 5,78 3,7 4,17 3,29
4,31
2.85
3,70

ΜΕΓΕΘΟΣ
21 χ 29
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ
10
20
30
40
50
100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
1Χ100 7,84 12,03 4,49 7,01 4,08 5,66 3,43 4,7 3,02 4,08 2,41
3,02
2Χ50 7,84 12,03 4,49 7,01 4,08 5,66 3,43 4,7 3,02 4,08 2,41
3,02
3Χ50 8,4 12,59 5,05 7,54 4,61 6,31 3,99 5,46 3,58 5,05 2,73
3,58
4Χ50 9,45 13,65 5,66 8,19 5,25 6,93 4,61 6,08 4,2 5,25 3,58
4,2

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (21 χ 10)
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 50 100 200 300
    1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
1Χ100 6,2 10,8 3,9 5,95 2,35 3,2 1,6 1,95 1,4 1,8 1,2
1,6
2Χ50 6,2 10,8 3,9 5,95 2,35 3,2 1,6 1,95 1,4 1,8 1,2
1,6
3Χ50 6,4 11,1 4,5 6,6 2,55 3,75 1,85 2,4 1,65 2,2 1,4
1,9
4Χ50 9,45 13,65 5,66 8,19 5,25 6,93 4,61 6,08 4,2 5,25 3,58
4,2

ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΦΙΡΜΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ
12 χ 17
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
2Χ50 5,87 10,07 3,79 5,87 2,94 4,2 2,52 3,45 2,32 3,14 1,67
2,11
3Χ50 6,31 10,51 4,2 6,31 3,14 4,61 2,73 3,79 2,52 3,58 2,03
2,52
4Χ50 6,72 10,92 4,61 6,72 3,35 5,05 2,94 4,2 2,73 3,99 2,32
2,94

ΜΕΓΕΘΟΣ
14 x 21
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ
2ΧΡ
2Χ50 6,08 10,27 4,2 6,08 3,35 4,84 3,14 4,2 2,52 3,58 2,11
2,94
3Χ50 6,52 9,45 4,61 6,52 3,79 5,46 3,58 5,05 3,14 4,2 2,73
3,58
4Χ50 6,93 11,12 5,05 6,93 4,61 6,31 4,2 5,46 3,79 4,84 3,35
4,2

ΜΕΓΕΘΟΣ
17 x 25
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ
2ΧΡ
2Χ50 6,31 10,51 4,61 6,72 3,58 5,25 3,35 4,61 2,73 3,79 2,32
3,14
3Χ50 6,72 10,92 5,05 7,13 4,2 5,87 3,99 5,46 3,58 4,61 3,14
3,99
4Χ50 7,13 11,33 5,46 7,13 5,05 6,72 4,61 6,08 4,2 5,25 3,79
4,61

ΜΕΓΕΘΟΣ
20 x 21
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ
2ΧΡ
2Χ50 6,31 10,51 4,61 6,72 3,58 5,25 3,35 4,61 2,73 3,79 2,32
3,14
3Χ50 6,72 10,92 5,05 7,13 4,2 5,87 3,99 5,46 3,58 4,61 3,14
3,99
4Χ50 7,13 11,33 5,46 7,13 5,05 6,72 4,61 6,07 4,2 5,25 3,79
4,61

ΜΕΓΕΘΟΣ
21 x 29
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ 10 20 30 40 50 100
  1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ
2ΧΡ
2Χ50 8,39 12,59 5,05 7,54 4,61 6,31 3,99 5,25 3,58 4,61 2,94
3,58
3Χ50 9,24 13,44 5,87 8,39 5,46 7,13 4,84 6,31 4,4 5,46 3,58
4,4
4Χ50 10,51 14,7 6,72 9,24 6,31 7,98 5,66 7,13 5,25 6,31 4,61
5,25

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΠΛΟΚ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΦΥΛΛΑ/ΠΟΣΟΤΗΣ    10 20 50 100 200 300
    1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ 1ΧΡ 2ΧΡ
2Χ50 6,45 11,10 4,10 6,30 2,60 3,70 1,90 2,30 1,65 2,15 1,45
1,95
3Χ50 6,90 11,60 4,60 6,90 2,80 3,90 2,25 2,80 2,00 2,50 1,80
2,30

ΦΑΚΕΛΟΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ /TIMH/1000 TEM
11 χ 23   1000 2000 3000 5000
ΛΕΥΚΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 64,65 49,90 41,10 35,20
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 102,70 73,35 61,60 49,90
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 140,85 96,85 76,30 61,60
11 χ 23   1000 2000 3000 5000
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 67,50 52,80 46,95 38,15
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 105,65 76,30 61,60 49,90
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 143,80 99,75 79,25 64,55
18.7 χ 26   1000 2000 3000 5000
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 99,75 85,10 73,35 64,55
ΛΕΥΚΕΣ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 140,85 105,65 88,05 79,25
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 187,80 126,20 105,65 96,85
23 χ 32   1000 2000 3000 5000
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 117,40 102,70 96,85 88,05
ΛΕΥΚΕΣ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 155,55 126,20 111,50 102,70
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 193,70 149,65 129,10 114,45

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ /TIMH/1000 TEM
Α4(21 χ 29.7)   1000 2000 3000 5000
ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 58,70 41,10 29,35 23,45
ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 96,85 61,60 46,95 35,20
  ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 135,00 85,10 64,55 44,00
Α4(21 χ 29.7)   1000 2000 3000 5000
ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 67,50 49,90 41,10 35,20
ΒΑΝΚ POST ΔΙΧΡΩΜΙΑ 105,65 73,35 58,70 44,00
  ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 143,80 96,85 73,35 52,80
Α4(21 χ 29.7)   1000 2000 3000 5000
ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 73,35 55,75 46,95 41,10
ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 111,50 79,25 61,60 49,90
  ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 149,65 99,75 79,25 58,70
23 χ 32   1000 2000 3000 5000
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 117,40 102,70 96,85 88,05
ΛΕΥΚΕΣ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 155,55 126,20 111,50 102,70
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 193,70 149,65 129,10 114,45

ΚΑΡΤ- ΒΙΖΙΤ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ /TIMH/1000 TEM
CARTE-VISIT   400 1000 1600 2000
ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ 117,40 55,75 41,10 35,20
VELVET 285 GR. ΔΙΧΡΩΜΙΑ 211,30 96,85 73,35 58,70
EKT. OFFSET ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ 302,25 135,00 96,85 79,25
           
*Λοιπές διαστάσεις και ποσότητες με ειδική συμφωνία.
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 18%.
 
 
www.optimedia.gr  
Αρχική Σελίδα Προσθήκη στα Αγαπημένα Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή σε Email