εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεων
εταιρικά έντυπα, αναλώσιμα χαρτικά, μηχανογραφικά εντυπα, εταιρική ταυτοτητα, φυλλάδια, προσπέκτους, ειδικά έντυπα, σφραγίδες, λογιστικα εντυπα, έντυπα εστιατορίου, sous plat, sous verre, βιβλία, καρτέλλες, μπλοκ σημειώσεωνεταιρικά έντυπα
     
  Η εταιρία διαθέτει στην ελληνική αγορά μια ολοκληρωμένη γκάμα από εταιρικά έντυπα. Εκτός από τα κλασικά έντυπα λογιστηρίου (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδείξεις κ.α.), η SBK προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Συνδυάζοντας πολυετή εμπειρία και πρακτικό πνεύμα στην επιχειρησιακή ενδοεπικοινωνία, δημιούργησε μια σειρά από έντυπα (τηλεφωνικά μηνύματα, memos, ταμείο ημέρας, συνοδευτικό σήμα εγγραφών, δελτία παραγγελίας, βιβλία εξόδων αυτοκινήτου, telefax μήνυμα κ.α.), τα οποία καλύπτουν βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων και δεν απαιτούν ειδικές παραγγελίες σε τυπογραφεία. εταιρικά έντυπα εταιρικά έντυπα  
       
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΥΛΛΑ
ΣΥΣΚ.
ΤΙΜ/ΤΕΜ
411001 ΤΕΛΕΦΑΞ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΛ-ΑΓΓ 21Χ29 100 5 2,35
212001 ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ 21X29 2Χ50 5 2,94
113003 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 21X29 3Χ50 5 3,96
113001 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 21X29 3Χ50 5 3,96
213003 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 21X29 3Χ50 5 3,96
113002 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 21X29 3Χ50 5 3,96
314001 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 21X29 4Χ50 5 4,84
122001 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 17X25 2Χ50 5 2,64
122002 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 17X25 2Χ50 5 2,64
122003 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 17X25 2Χ50 5 2,64
122004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN 17X25 2Χ50 5 2,64
222003 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 17X25 2Χ50 5 2,64
422002 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 17X25 2Χ50 5 2,64
123003 ΔEΛTIO AΠOΣTOΛHΣ 17X25 3Χ50 5 2,94
123004 TIMOΛOΓIO ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN 17X25 3X50 5 2,94
123005 TIMOΛOΓIO ΠIΣTΩTIKO 17X25 3Χ50 5 2,94
123006 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 17X25 3Χ50 5 2,94
223001 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 17X25 3Χ50 5 2,94
223002 AΠOΔ. ΠAPAΛABHΣ AΞIOΓPAΦΩN 17X25 3X50 5 2,94
223003 AΠOΔ. ΠAPAΔOΣHΣ AΞIOΓPAΦΩN 17X25 3X50 5 2,94
223004 AΠOΔEIΞH ΔAΠANΩN 17X25 3X50 5 2,94
123004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17X25 3Χ50 5 2,94
123005 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 17X25 3Χ50 5 2,94
123002 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 17X25 3Χ50 5 2,94
124001 ΦOPTΩTIKH 17X25 4Χ50 5 3,82
432002 MEMO ΕΛΛ.-ΑΓΓΛ. 11X16 2Χ50 10 1,06
132002 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΛΗ 11X16 2Χ50 10 1,06
432001 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 11X16 2Χ50 10 1,06
132001 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 11X16 2Χ50 10 1,06
132004 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11X16 2Χ50 10 1,06
132003 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11X16 2Χ50 10 1,06
132005 ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ) 11X16 2Χ50 10 1,06
132006 ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ ΑΙΤΙΟΛ.,ΦΠΑ) 11X16 2Χ50 10 1,06
133001 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΗ 11X16 3Χ50 10 1,53
133002 ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΠΛΟΤ. 11X16 3Χ50 10 1,53
133003 ΑΠΟΔEIΞH ΠΛHPΩMHΣ ΤΡΙΠΛΟΤYΠH 11X16 3Χ50 10 1,53
133004 AΠOΔ. ΛIANIKHΣ ΠΩΛHΣHΣ TPIΠΛOTYΠH 11X16 3X50 10 1,53
431001 THΛEΦΩNIKO MHNYMA EΛΛ.-AΓΓΛ. 11X16 50 10 0,85
452001 YΠHPEΣIAKO ΣHMEIΩMA 14X21 2Χ50 10 1,70
452002 MΠΛOK ΣHMEIΩΣEΩN PIΓE 14X21 2Χ50 10 1,70
452003 MΠΛOK ΣHMEIΩΣEΩN ΛEYKO 14X21 2Χ50 10 1,70
153002 AΠOΔEIΞH EIΣΠPAΞHΣ METPHTA-EΠITAΓEΣ 14X21 3Χ50 10 2,44
153001 AΠOΔEIΞH ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN ΠINAKAΣ 14X21 3Χ50 10 2,44
253001 ΓPAMMATIO EIΣΠPAΞHΣ 14X21 3Χ50 10 2,44
253002 ENTAΛMA ΠΛHPΩMHΣ 14X21 3Χ50 10 2.44
162001 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
21X10 2Χ50 10 1,12
163001 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 21X10 3Χ50 10 1,61
162002 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ AΠΛO XAPTI 21X10 2Χ50 20 0,56
162003 ΔEΛTIO ΠAPAΓΓEΛIAΣ EΣTIATOPIOY AΠΛO XAPTI 18X7 2X50 20 0,50
431002 EIΣHTHPIO EIΣOΔOY 21X10 50 20 0,82
431003 ΛAXNOI(1-100)ΛEYKO,POZ,KIT.,ΠOPTOKAΛI,ΓAΛ 12X5 100 20 0,41
133005 ΦYΛΛO ΔIAMAPTYPIAΣ 11X16 3X50 5 1,64
240001 ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 14X21 20 10 1,17
240002 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 14X21 20 10 1,17
240003 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(ΧΑΡΤΙ 110 GR.) 25X35 100 10 7,04
240004 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(XAΡTI 95 GR.) 25X35 50 10 2,94
240005 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ. 22X30 100 10 5,28
240006 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 22X30 100 10 6,16
240007 ΦYΛΛAΔEΣ MONOPIΓEΣ/ΛOΓIΣTIKEΣ 22X30 100 10 4,70
240008 ΦYΛΛAΔEΣ EYPETHPIA 22X30 100 10 7,34
270001 MΠΛOK ΣHMEIΩΣEΩN A4 48 10 1,09
280001 MΠΛOK ΣHMEIΩΣEΩN A5 48 10 0,59
290007 MΠΛOK ΣHMEIΩΣEΩN A6 48 10 0,47
500001 KAPTEΛΛA ΠEΛ./ΠPOM. 3ΣTHΛH 21X29 100 1 7,04
500002 KAPTEΛΛA ΠEΛ./ΠPOM. 4ΣTHΛH 21X29 100 1 7,04
500003 KAPTEΛΛA AΠOΘHKHΣ 5ΣTHΛH 21X29 100 1 7,04
500004 KAPTEΛΛA AΠOΘHKHΣ 5ΣTHΛH 14X21 100 1 5,58
500005 KAPTEΛΛA ΠEΛ./ΠPOM. 4ΣTHΛH 14X21 100 1 5,58
           
           
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π. A . 19%
www.optimedia.gr  
Αρχική Σελίδα Προσθήκη στα Αγαπημένα Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή σε Email